Promotion Movie
Female officers

Individually personalized female characters!

 • Hiroko
 • Hana
 • Uta
 • Jokei'in
 • Kiku
 • Kei
 • Kitsuno
 • Kana
 • Teru
 • Lady Toida
 • Chacha
 • Lady Saisho
 • Suwa
 • Mego
 • Lady Iisaka
 • Kuhoin
 • Sena
 • Kaji
 • Tatsuko
 • Maa
 • Tora
 • Sen
 • Omasa
 • Otome
 • Matsu
 • Myokyu
 • Lady Goryu
 • Rin
 • Hideko
 • Lady Yodo
 • Go
 • Hatsu
 • Mine
 • Fuyu
 • Toku
 • Matsu
 • Toku
 • Shizuka
 • Aku
 • Lady Dota
 • Teruko
 • Soun'in
 • Kita
 • Inu
 • Itoko
 • Hikotsuru
 • Yoshi
 • Lady Osaki
 • Koma
 • Yoshi
 • Okita
 • Hisayasu
 • Hiko
 • Hana
 • Sen
 • Lady Yamate
 • Hide
 • Fuji
 • Maria Kyogoku
 • Maria Iga
 • En'yuin
 • Monica
 • Go
 • Kane
 • Murasaki
 • Sen
 • Jako
 • Lady Shinjo
 • Yokoin
 • Yaya
 • Fumi
 • Chiyogiku
 • Midori
 • Kiri
 • Kiyo
 • Mitsu
 • Teru
 • Tsuru
 • Lady Toishi
 • Tsuya
 • Tazu
 • Tsuru
 • Otsu
 • Chiyome Mochizuki
 • Maria Konishi
 • Chiyo
 • Tsune
 • Myorin
 • Ise
 • Usui
 • Sayuri
 • Fuku
 • Miyo
 • Kozosu
 • Kosode
 • Sen
 • Lady Fujishiro
 • Lady Shirai
 • Lady Kita
 • Okyo
 • Suzu
 • Take
 • Dashi
 • Justa


Personalized officers

Popular fringe characters and powerful daimyo have been given unique personalized appearances!

 • Nagayoshi Miyoshi
 • Naoie Ukita
 • Kanesada Ichijo
 • Yoshisuke Ito
 • Nagahide Niwa
 • Ujisato Gamo
 • Hidemasa Hori
 • Hidenaga Toyotomi
 • Hideie Ukita
 • Yukinaga Konishi
 • Koroku Hachisuka
 • Katsunaga Mori
 • Murashige Araki
 • Yoshitaka Kuki
 • Nobufusa Baba
 • Masatoyo Naito
 • Tadatsugu Sakai
 • Korenobu Yufu
 • Moriyasu Tozawa
 • Naomasa Akai
 • Muneharu Shimizu
 • Takeyoshi Murakami
 • Takamoto Mori
 • Motoharu Kikkawa
 • Nobukatsu Oda
 • Ujizane Imagawa
 • Yoshiaki Ashikaga
 • Yasutomo Asahina
 • Mototada Torii
 • Hideyasu Yuki
 • Yoshinobu Satake
 • Masayasu Miyoshi
 • Nagamasa Kuroda
 • Saizo Kani
 • Morinari Ando
 • Shigezane Date
 • Kazumasa Isono
 • Ittetsu Inaba
 • Naotsune Endo
 • Motonobu Okabe
 • Kageie Kakizaki
 • Matabei Goto
 • Soun Kai
 • Masanobu Kosaka
 • Yoshishige Satake
 • Toshimitsu Saito
 • Tadaoki Hosokawa
 • Fujitaka Hosokawa
 • Yasumasa Sakakibara
 • Masakage Yamagata
 • Shikanosuke Yamanaka
 • Katsutoyo Yamauchi
 • Kansuke Yamamoto
 • Bokuzen Ujiie
 • Nobutomo Akiyama
 • Suketada Ogawa
 • Hideaki Kobayakawa
 • Shigeyuki Ono
 • Nobutsuna Kamiizumi
 • Nagayoshi Mori
 • Masayuki Sanada
 • Naozumi Magara
 • Naotaka Magara
 • Hidehisa Sengoku
 • Yoshihi Sagara
 • Yoshikiyo Murakami
 • Sessai Taigen
 • Sukemasa Ota
 • Kazumasu Takigawa
 • Nobuchika Chosokabe
 • Narimasa Nagano
 • Moritsuna Watanabe
 • Iehisa Shimazu
 • Yoshihisa Shimazu
 • Toshihisa Shimazu
 • Hironari Hineno
 • Nagashige Toda
 • Nobushige Takeda
 • Tabei Mori
 • Tsunashige Hojo
 • Hidemitsu Akechi
 • Terumoto Mori
 • Shigenari Kimura
 • Dosetsu Tachibana
 • Terumune Date
 • Harumune Date
 • Harumasa Nanbu
 • Moriuji Ashina
 • Hirotsuna Utsunomiya
 • Yoshitaka Satomi
 • Yukitaka Sanada
 • Yoshitsugu Miyoshi
 • Hideharu Hatano
 • Munekage Uragami
 • Michinobu Kono
 • Tamenobu Tsugaru
 • Yoshiyori Satomi
 • Haruhisa Amago
 • Yoshiteru Ashikaga
 • Yoshitatsu Saito
 • Yoshiaki Satake
 • Moritaka Ashina
 • Yoshimori Mogami
 • Yoshitsuna Hatakeyama
 • Shigenaga Katakura
 • Nobutada Oda
 • Sorin Otomo
 • Soun Hojo
*Screens shown are from a development version of the game.

Page Top